Príjmeme nových členov

Súčasnosť

Folklórny súbor TOPĽAN sa v súčasnosti skladá z tanečnej a hudobnej zložky. Tieto zložky tvorí okolo 40 členov, ktorých vekový priemer je 18 rokov. Súbor už od svojho vzniku čerpá a uchováva tance a spevy z oblasti Šariša a Zemplína. Program, ktorým sa prezentuje, je charakteristický párovými tancami (Šariš polka, Čardáš, Verbung ... ), šarišskými a zemplínskymi pesničkami a melódiami. Celkový dojem tanečníkov a hudobníkov je umocnení šarišskými krojmi, ktoré sú typické pre oblasť Horného Šariša.
Tanečným pedagógom je Tatiana ŠVAČOVÁ (dlhodobá členka súboru).
Hudobnú zložku vedie riaditeľ ZUŠ v Giraltovciach Mgr. PETER ZAJAC. Cimbalová hudba sa prezentuje aj samostatne na rôznych podujatiach. Hudobná zložka FS Topľan tvorí zároveň aj spevácku zložku súboru.
Zriaďovateľom súboru je Mestský úrad Giraltovce. Kolektív úzko spolupracuje s oddelením kultúry, ktoré ho spolu s vedením mesta podporuje v zachovávaní a rozvíjaní zvykov a tradícii našich predkov. Hlavnú finančnú podporu získava od svojho zriaďovateľa.
Súbor každoročne absolvuje približne 50 - 60 vystúpení doma aj v zahraničí. Počas viac než 35 ročnej existencie sa v súbore vystriedalo mnoho tanečníkov, hudobníkov a spevákov z blízkeho okolia. V súčasnosti sú členmi aj potomkovia minulej generácie súboru. Členovia FS sa stretávajú každý piatok v kultúrnom dome v Giraltovciach.

Po dvojročnej vedúcej pozícii sa Juraj Havrila vzdal svojej funkcie vedúceho súboru a riadanie súboru preberajú dlhodobý členovia tanečnej zložky Mgr. MIRIAM ELIAŠOVÁ a PAVOL ŠVAČ. Hudobná zložka od roku 2002 pracuje pod vedením riaditeľa Základnej umeleckej školy Mgr. PETRA ZAJACA, ktorý je členom súboru už desiatky rokov. Vedúcou speváckej zložky bola Mgr. JANKA KOREŇOVÁ , učiteľka ZUŠ Giraltovce, ktorá bola dlhodobou sólistkou súboru. FS Topľan už od svojho vzniku nadväzuje spoluprácu s hosťujúcimi choreografmi, s ktorými sa členovia stretávajú na sústredeniach.

Nové tisícročie prinieslo so sebou nové zmeny. Vedúcim súboru sa stal JURAJ HAVRILA a členovia súboru si vytvorili vlastný výbor, ktorého hlavnou úlohou bolo zabezpečovanie vystúpení, rozdelenie financií a komunikáciu s mestom.

V roku 1994 sa stal vedúcim súboru choreograf ŠTEFAN MUCHA, ktorý vniesol do súboru nový život. Repertoár obohatil o tance z Horného Šariša a zo Zemplína. Pri oslavách 25. výročia vzniku súboru sa stretli dve generácie a z úspešného vystúpenia vznikla nová myšlienka budúcej spolupráce.

Po roku 1986 prekonáva súbor opäť generačný problém, a tomu znemožňovalo predstavovať sa verejnosti. Toto krízové obdobie trvalo do roku 1990, kedy začali do súboru prichádzať noví členovia a začínajú pracovať pod vedením nového vedúceho ŠTEFANA GÁLIKA, za dobrej asistencie EVY ŠTUDYOVEJ. Ich prvé vystúpenie bolo na prvom ročníku "TOPĽANSKÝCH SLÁVNOSTÍ".

Osemdesiate roky 20. storočia priniesli generačné problémy. V súbore ostávajú iba tí najvernejší. Od decembra 1983 kolektív začína pracovať pod novým umeleckým vedením. Choreografie súboru preberá JOZEF BOGDAN, rodák z Hertníka. Súbor začína pracovať v troch zložkách: tanečnej, speváckej a hudobnej. V radoch kolektívu folklórneho telesa sa stretávajú ľudia rôznych profesií: študenti zo stredných škôl, učni, robotníci, učitelia.

Uchovávať klenot šarišských piesní, tanca a dobrej muziky sa stalo poslaním FS Topľan. Prvý choreograf ONDREJ MAJER sa schádzal s členmi podľa možnosti raz do týždňa. Spolu sa podieľali na tvorbe programových čísel z rôznych kútov Slovenska. Od roku 1978 sa súbor každoročne zúčastňoval okresných prehliadok.

História FS Topľan sa začína v roku 1973. V roku 1975 sa tanečný krúžok "Kožiar", pôsobiaci pri Kožiarskom závode v Giraltovciach, pomenováva podľa rieky tečúcej Šarišom na FS Topľan.

Vznik folklórneho súboru 5.apríl 1973.