Príjmeme nových členov

tatiana švačová

Kamila gdovinová

veronika havrilová

zuzana Štefaníková

Anna Galíková

Iveta Tkáčová

anna matisová

Saveta suchytrová

klára novotná

jana Čubirková

sabina holevová

Júlia Bendíková

pavol Švač

matúš pribula

michal briško

lukáš jacko

ján leško

ján dzurko

martin kožlej

lukáš Čabala

michal Foltin

miroslav hamara

tobiáš hamara

stanislav bakaľar - primáš

dominika billá - husle

ivana Sotáková -husle

tatiana durišová - husle

Zuzana oravcová - husle

ViktóriaDzurjuvová - husle

Maroš hliboký - akordeón

Matúš krištof - akordeón
eva kočišová - cimbal

lukáš keselica - kontrabas

Šimon Gerek - kontrabas